(984) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie zorganizowania festynu ekologicznego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf