(980) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przedstawienia informacji na temat realizacji zadania polegającego na budowie węzłów przesiadkowych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf