Zarządzenie nr FB.00501.169.2017.EWz dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie proje

Zarządzenie nr FB.00501.169.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 27 grudnia 2017 r.  
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w  2018 r.

treść zarządzenia