Zarządzenie nr FB.00501.167.2017.EW z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na

Zarządzenie nr FB.00501.167.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w 2018 r.

treść zarządzenia