Zarządzenie nr FB.00501.163.2017.EW z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018 r.

Zarządzenie nr FB.00501.163.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 grudnia 2017 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018 r.

treść zarządzenia