Obwieszczenie dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

Obwieszczenie.pdf
Załącznik do obwieszczenia.pdf