Obwieszczenie dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku

Obwieszczenie.pdf
Załącznik do obwieszczenia.pdf