Obwieszczenie dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

Obwieszczenie.pdf
Załącznik do obwieszczenia.pdf