Obwieszczenie dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

Obwieszczenie.pdf
Załącznik do obwieszczenia.pdf