(968) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przystąpienia do programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf