Uchwała Nr LIX/690/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 lipca 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.122.2017 i BR.1511.23.2017) w części dotyczącej działalności Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr LIX/690/17.pdf