Uchwała Nr LIX/685/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017”

Uchwała Nr LIX/685/17.pdf