Uchwała Nr LIX/676/17 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasi

Uchwała Nr LIX/676/17.pdf
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdzająca nieważność uchwały nr LIX/676/17.pdf