Uchwała Nr LIX/675/17 zmieniająca Uchwałę Nr LVI/618/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczn

Uchwała Nr LIX/675/17.pdf