Uchwała Nr LIX/674/17 zmieniająca Uchwałę Nr IX/52/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi d

Uchwała Nr LIX/674/17.pdf