Uchwała Nr LIX/673/17 uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr LIX/673/17.pdf