Uchwała Nr LIX/669/17 dotycząca usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchom

Uchwała Nr LIX/669/17.pdf