Uchwała Nr LIX/667/17 w sprawie zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury - Mosińskiego Ośrodka Kultury

Uchwała Nr LIX/667/17.pdf