Zarządzenie nr FB.00501.157.2017.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2018 r.

Zarządzenie nr FB.00501.157.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 grudnia 2017 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2018 r.

treść zarządzenia