Zarządzenie nr FB.00501.160.2017.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniani

Zarządzenie nr FB.00501.160.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 grudnia 2017 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki realizowane w 2018 r.

treść zarządzenia