(962) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie technologii budowy oraz sposobu weryfikacji poprawności wykonania robót i zgodności z projektem boiska wielofunkcyjnego w Mieczewie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf