(949) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zainstalowania na terenie gminy punktów na elektroodpady oraz wprowadzenie aplikacji mobilnej Eco Harmonogram.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf