(940) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie promocji kompleksu rekreacyjnego, który ma powstać przy parku "Strzelnica".

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf