(939) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przystąpienia do programu Przestrzeń dla Partycypacji.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf