(930) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie wykonania koncepcji i projektu budowy świetlicy osiedlowej i zagospodarowania nieruchomości przy ul. Krosińskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf