Uchwała Nr LVII/655/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Rogalinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Wodziczki w Rogalinku

Uchwała Nr LVII/655/17.pdf