Uchwała Nr LVII/653/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pecnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pecnej

Uchwała Nr LVII/653/17.pdf