Uchwała Nr LVII/652/17 dotycząca przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 15 Pułku Ułanó

Uchwała Nr LVII/652/17.pdf