Uchwała Nr LVII/650/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Daszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

Uchwała Nr LVII/650/17.pdf