Uchwała Nr LVII/649/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Arkadego F

Uchwała Nr LVII/649/17.pdf