Uchwała Nr LVII/642/17 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr LVII/642/17.pdf