Stwierdzenie braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

STWIERDZENIE BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Karta usługi.    pdf