(912) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie podjęcia natychmiastowych działań dotyczących odstąpienia od inicjatywy budowy przepompowni na terenie boiska szkolnego w Czapurach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf