Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sasinowo w dniu 8.06.2015 r.

Protokół z 8.06.2015 r.pdf