Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Daszewice w dniu 7.05.2015 r.

Protokół z 7.05.2015 r.pdf