(896) Wnioski radnego Czesława Tomczaka do projektu budżetu Gminy Mosina na 2018 rok.

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf