(888) Wnioski radnego Tomasza Łukowiaka do projektu budżetu Gminy Mosina na 2018 rok.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf