Protokół z Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 1 "Śródmieście" w Mosinie w dniu 20.09.2017 r.

Protokół.pdf