Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Daszewice w dniu 21.09.2017 r.

Protokół.pdf