(877) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie zaplanowania cyklu mini konsultacji społecznych dotyczących projektów stałej organizacji ruchu oraz projektów utwardzenia dróg.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf