Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sasinowo w dniu 9.09.2017 r.

Protokół.pdf