(866) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie udzielenia informacji na temat sytuacji w mosińskiej policji.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf