(858) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie częstszych patroli Straży Miejskiej oraz przycięcia drzew na ul. Fiedlera.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf