Konsultacje społeczne projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie gminy Mosiny.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie gminy Mosina.pdf