Konsultacje społeczne projektów statutów osiedli znajdujących się na terenie Mosiny.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów statutów osiedli znajdujących się na terenie Mosiny.pdf