Uchwała Nr LV/615/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr LV/615/17.pdf