(830) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie udostępnienia harmonogramu sprzedaży nieruchomości

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf