(822) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przeprowadzenia analizy budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Śremska, Wawrzyniaka, Leszczyńska i Mostowa w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf