Wnioski radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie zainstalowania dodatkowej furtki na plac zabaw przy ul. Szkolnej w Rogalinie oraz wysypania powierzchni tego placu grubą warstwą piasku o odpowi

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF