Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie naprawy chodnika położonego w Rogalinie, po północnej stronie drogi nr 431 (438)

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF